Kwaliteitsmanagement naar het hoogste niveau


Voedselveiligheid op het hoogste niveau garanderen. Dat blijft Euroma’s eerste prioriteit.
En dat doen we vanuit een duidelijke langetermijnvisie: volledige Business Assurance.
QESH Director Marijke Zandbergen is eindverantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van Euroma en haar vestigingen. “Euroma wil vooroplopen als het gaat om quality assurance. De eisen aan ons voedselveiligheidssysteem blijven toenemen, dus gaan we voor het allerhoogste plan.”

 

“Ik loop al wat langer mee,” merkt Marijke op. “De tijd dat mensen nog mochten roken in de productie staat me nog helder voor de geest. En waar vijftien jaar geleden allergenen nog geen issue waren, is dat nu niet meer weg te denken. De cultuur van voedselveiligheid wordt alleen maar stringenter. Wetgeving wordt verder aangescherpt, mede als gevolg van voedselfraude. Bovendien hebben onze klanten hun specifieke wensen en uitdagingen op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid. Daar denken we graag in mee en we passen onze processen en systemen erop aan.”

 

Het beste van twee werelden

Marijke heeft een indrukwekkende staat van dienst in de foodbranche. Ze studeerde Analytische Chemie en later Levensmiddelenmicrobiologie. Inmiddels werkt ze meer dan 20 jaar als leidinggevende binnen het vakgebied Quality Assurance. Werkgevers waren Unilever, Intersnack, Wessanen, Bakkersland en Intertaste. “Bij Intertaste was ik eindverantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement. De samenvoeging van Intertaste met Euroma maakte het voor mij mogelijk om deze functie uit te oefenen voor de complete organisatie en was een belangrijke impuls voor het geïntegreerde kwaliteitsbeleid van Euroma.”

 

Continu verbeteren tot volledige Business Assurance

Ze schetst het proces: “Eerst hebben we een inventarisatie gemaakt van de twee organisaties en die naast elkaar gezet. Vervolgens hebben we uiteengezet wat klanten vragen. Die informatie hebben we vermengd met onze eigen ervaring om zo tot een duidelijke visie te komen voor 2022.”

Die visie reikt verder dan het bewaken van de (voedsel)veiligheid en de kwaliteit van het product. Kwaliteit is een integraal onderdeel in de totale dienstverlening van Euroma. Bovendien neemt Euroma een proactieve rol aan waar het gaat om het adviseren van klanten en tegemoetkomen aan hun wensen, het opvolgen van wetten en normen van het Global Food Safety Initiative.

“We gaan voor continue verbetering. Met topkwaliteit producten en services maakt Euroma echt het verschil in de wereld van kruiden en specerijen”, concludeert Marijke.

 

Ketencontrole

Euroma werkt aan volledige ketencontrole: kwaliteit en voedselveiligheid van bron tot bord.

Marijke: “Voedselfraude en adulteratie zijn actuele onderwerpen. Daar hebben we ons tegen gewapend. We hebben een Business Assurance systeem opgezet om de herkomst van grondstoffen, transparantie en voedselveiligheid te borgen. Er komt niets binnen wat niet door de beugel kan.

We hebben afspraken met de leveranciers gemaakt waar een grondstof aan moet voldoen. Deze zijn vastgelegd in specificaties. Leveranciers leveren altijd op COA (Certificate of Analysis). En zowel de leverancier als wijzelf voeren analyses uit. Daarnaast hanteren we supply chain mapping om exact te weten wat er in de keten gebeurt met grondstoffen vanaf het land van origine. Daarmee brengen we het volledige traject van grondstoffen in kaart.”

We hebben een Business Assurance systeem opgezet om de herkomst van grondstoffen, transparantie en voedselveiligheid te borgen.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Om de doelstellingen op het gebied van voedselveiligheid te borgen, kiest Euroma voor één kwaliteitsmanagentsysteem, met FSSC 22000 als basis. Een internationaal erkend en vooraanstaand systeem.

Marijke licht toe: “Waar systemen als BRC en IFS vooral Europees georiënteerd zijn, is FSSC 22000 een norm die wereldwijd bekend en erkend is. Daarnaast is FSSC 22000 in het kader van Business Assurance veel interessanter. Je moet namelijk zelf een goed doordacht managementsysteem opzetten, in plaats van een lijst met punten nalopen waaraan je moet voldoen. We gebruiken de normen van BRC en IFS wel als basis voor de invulling van het systeem. Verder zijn de klantwensen uitermate belangrijke input voor ons. Er zijn klanten die een BRC en/of IFS certificaat vragen, waar wij aan tegemoet komen. Waar onze Business Assurance aanpak op basis van FSSC22000 verder gaat dan BRC en IFS, zijn onze klanten verzekerd van onze IFS certificering. 

Onze locaties in Wapenveld en Schijndel hebben dit op het hoogste niveau. De fabrieken in Zwolle en Nijkerk zijn in de IFS audits van deze zomer opgenomen.”

Daarmee is het kwaliteitsbeleid voor de drie overblijvende locaties van Euroma geharmoniseerd om aan de hoogste standaarden en laatste eisen te voldoen.

 

Kruisbesmetting voorkomen

Met de nieuwe productielocatie in Zwolle maakt Euroma al een geweldige slag als het gaat om kwaliteitsbewaking. Met de nieuwe apparatuur voldoet het bedrijf aan de hoogste standaarden. Bovendien is de kans op menselijke fouten gereduceerd, omdat processen vrijwel volledig zijn geautomatiseerd.

Marijke: “Alle goederen worden gescand. De insteek is kruisbesmetting van onder andere allergenen te voorkomen door een correcte zonering toe te passen. Onbehandelde en behandelde grondstoffen, allergeen houdende producten en producten zonder allergenen houden we strikt gescheiden. Vanaf de ontvangst als grondstof tot aan de verwerking in aparte silo’s en separate opslag in het magazijn. De Prima Pura stoombehandeling is zelfs volledig allergeenvrij.”marijke low.JPG


Ook op het gebied van food defense zijn in Zwolle de zaken strak georganiseerd.
“Je kunt niet zomaar het gebouw binnenlopen. Medewerkers gaan via een ingang naar binnen, uitsluitend met een tag via de elektronische toegangscontrole. Leveranciers kunnen alleen met een code laden of lossen,” legt Marijke uit.

 

Validatie

De pre-audit voor de FSCC 22000 certificering heeft in Zwolle inmiddels plaatsgevonden. “Elk proces is erop ingericht om te zorgen dat we kunnen produceren volgens FSCC 22000”.
Ook de Prima Pura stoombehandeling is positief beoordeeld door de Campden BRI Group. Naast certificeringsinstanties hebben een aantal klanten validaties gedaan op de nieuwe productielocatie.
“Stapsgewijs realiseren we met elke audit aan volledige certificering en een sluitend systeem op het hoogste niveau.”

 

Vertrouwen

Marijke leidt een team van QA-professionals dat het vernieuwde kwaliteitsbeleid in de organisatie uitrolt. “Het geeft veel energie om samen te bouwen aan onze visie op Business Assurance en te zorgen dat het beleid in alle lagen van de organisatie is ingebed. Bovendien werken we met een ervaren, toegewijd team. We hebben alles goed doordacht en uitgewerkt. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Euroma's kwaliteitsbenadering ervoor zorgt dat onze business partners voldoen aan de laatste normen en voorschriften.”