image

- Duurzaam werken - nonactief

Euroma wil al haar producten tot duurzame producten omvormen. Daarvoor werken we onder meer aan de doelstelling om in 2025 alle kruiden en specerijen duurzaam in te kopen. Maar de ambitie reikt verder dan duurzame grondstoffen. We streven vanuit een breed perspectief naar goed ondernemerschap voor de toekomst. 

Bij onze ambitie om alle producten duurzaam te maken, passen we de richtlijnen toe van ISO 26000, de norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Mensenrechten

Veel kruiden en specerijen worden geproduceerd in ontwikkelingslanden waar mensenrechten niet altijd worden gerespecteerd en er zelfs kinderarbeid plaatsvindt. Om te voorkomen dat Euroma met partijen werkt die geen oog hebben voor mensenrechten, hanteren we een zwarte lijst en voeren we met regelmaat audits uit. Bovendien vormen we vanuit het Sustainable Spice Initiative (SSI) met partners een gemeenschappelijk front om o.a. arbeidsomstandigheden te verbeteren en duurzaamheid te stimuleren. 

Arbeidsomstandigheden

In de landen waar Euroma actief is, streven we bovendien via verschillende projecten naar een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Niet alleen op het vlak van arbeid en rusttijden, maar ook met betrekking tot het welzijn van werknemers pleiten we voor een veilige werkomgeving met goede hygiënische en sanitaire omstandigheden. 

Besparingen in eigen organisatie

Naast de invloed die Euroma heeft op duurzaamheid in de landen van herkomst, besteden we ook aandacht aan duurzaamheid in de eigen organisatie. In de afgelopen jaren hebben we al de nodige resultaten geboekt. En onze doelen voor 2020 zijn om:

  • de uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen;
  • het energie- en waterverbruik van onze productielocaties met 25% te reduceren;
  • materiaalverspilling verder te verlagen met 10%;
  • restafval op onze productielocaties met 20% te verminderen
  • 25% van ons afval te recyclen.

Werkomgeving

Daarnaast wil Euroma ook haar medewerkers in Nederland een gezonde en veilige werkomgeving bieden. Om dit te bewerkstelligen hebben we het project ‘Euroma Vitaal’ gelanceerd. Bovendien bevorderen we de ontwikkeling van talenten en capaciteiten. En ondersteunen we verschillende sociale werkplaatsen waar mensen met een beperking waardevol werk wordt geboden. 

Nieuwe strategische partner

Euroma kiest voor duurzame groei met komst strategisch partner Marubeni Corporation