image

- Duurzame kruiden - nonactief

In 2025 wil Euroma 100% gecertificeerde duurzame kruiden en specerijen leveren. De eerste stap in de richting van die ambitie, hebben we in 2012 gezet. In dat jaar bracht Euroma als eerste ter wereld duurzaam gecertificeerde Rainforest Alliance zwarte peper op de markt. In samenwerking met Rainforest Alliance en diverse andere partners maken we ons hard om traditionele toeleveringsketens om te vormen tot ketens voor een duurzame toekomst.

Milieu, sociale en economische aspecten

Voor de ontwikkeling van haar producten maakt Euroma gebruik van kruiden en specerijen van over de hele wereld. Bij het sourcen van deze grondstoffen in de landen van herkomst zetten we ons actief in voor duurzaamheid in de hele keten. We leren lokale boeren het land zo te bewerken dat het milieu gespaard blijft en biodiversiteit wordt gestimuleerd. Illegale boom- of woudkap is daarbij uit den boze.

Tegelijkertijd houden we ook rekening met de sociale aspecten in de regio. We hebben oog voor mensenrechten, veilige arbeidsomstandigheden en engagement in de lokale gemeenschap. In ruil voor hun inspanningen betaalt Euroma de landbouwers een eerlijke prijs. 

Verhalen van de toekomst

Inmiddels heeft Euroma haar assortiment al uitgebreid met talloze Rainforest Alliance of Sustainable Agricultural Code kruiden en specerijen. Zo halen we onze kruidnagel uit Madagaskar, waar communicatie met en training van de boeren ertoe hebben geleid dat de Maroantsera-regenwouden bespaard blijven en de landbouwers een hogere levensstandaard genieten. Door werkgelegenheid te bieden aan vrouwen in de regio dragen we bij aan een snellere emancipatie en onafhankelijkheid.

Uit Vietnam komt onze witte peper. Peperplanten gedijen goed op koffieplantages en vice versa. We helpen bij de opleiding van lokale koffieboeren om plantages te mengen. Ook ondersteunen we de opbouw van lokale productiefaciliteiten en de uitbouw van een teeltzone die geschikt is voor duurzame landbouw.

In het Turkse Centraal Anatolië biedt Euroma lokale boeren een opleidingsprogramma om op duurzame wijze komijnzaad te verbouwen. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan irrigatie, voedselveiligheid, organische grondverbetering en het juiste gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. De duurzame teelt heeft ook een positieve uitwerking op de lokale gemeenschap. De kinderen van de boeren krijgen door een scholingsbudget de kans om door te studeren na de basisschool.

Als het aan Euroma ligt, zullen er nog veel meer van dit soort verhalen volgen. 

Samen sterk

Om sterker te staan in ons streven om duurzaamheid in de specerijmarkten te verbeteren, hebben we samen met branchegenoten het Sustainable Spice Initiative (SSI) opgericht. Een internationale organisatie van branchegenoten die een consistente prijs betalen aan landbouwers die duurzame productiemethodes garanderen. Dit prijsbeleid vormt een stimulans voor de ontwikkeling in deze regio's waar onze kruiden en specerijen vandaan komen.

Nieuwe strategische partner

Euroma kiest voor duurzame groei met komst strategisch partner Marubeni Corporation