image

Duurzaamheid

Het begint in de oorsprong

Voor de ontwikkeling van haar producten maakt Euroma gebruik van kruiden en specerijen van over de hele wereld. Bij het sourcen van deze grondstoffen in de landen van herkomst zetten we ons dan ook actief in voor duurzaamheid in de hele keten. We leren lokale boeren het land zo te bewerken dat het milieu gespaard blijft en biodiversiteit wordt gestimuleerd. In ruil voor hun inspanningen betaalt Euroma de landbouwers een eerlijke prijs. 

Mensenrechten

Veel kruiden en specerijen worden geproduceerd in ontwikkelingslanden waar mensenrechten niet altijd worden gerespecteerd en er zelfs kinderarbeid plaatsvindt. Om te voorkomen dat Euroma met partijen werkt die geen oog hebben voor mensenrechten, hanteren we een zwarte lijst en voeren we met regelmaat audits uit. In de landen waar Euroma actief is, streven we via verschillende projecten naar een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Niet alleen op het vlak van arbeid en rusttijden, maar ook met betrekking tot het welzijn van werknemers pleiten we voor een veilige werkomgeving met goede hygiënische en sanitaire omstandigheden. 

Om sterker te staan in ons streven om duurzaamheid in de specerijmarkten te verbeteren, hebben we samen met branchegenoten het Sustainable Spice Initiative (SSI) opgericht. Het Sustainable Spices Initiative (SSI) heeft als doel de mainstream specerijensector duurzaam te transformeren, waardoor sourcing in de toekomst wordt veiliggesteld en de economische groei in producerende landen wordt gestimuleerd. 

Duurzame kruiden

Euroma wil al haar producten tot duurzame producten omvormen. Daarvoor werken we onder meer aan de doelstelling om in 2025 alle kruiden en specerijen duurzaam in te kopen. Maar de ambitie reikt verder dan duurzame grondstoffen. We streven vanuit een breed perspectief naar goed ondernemerschap voor de toekomst. 

Besparingen in eigen organisatie

Naast de invloed die Euroma heeft op duurzaamheid in de landen van herkomst, besteden we ook aandacht aan duurzaamheid in de eigen organisatie. In de afgelopen jaren hebben we al de nodige resultaten geboekt. En onze doelen voor 2020 zijn om:

  • de uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen;
  • het energie- en waterverbruik van onze productielocaties met 25% te reduceren;
  • materiaalverspilling verder te verlagen met 10%;
  • restafval op onze productielocaties met 20% te verminderen
  • 25% van ons afval te recyclen.

Werkomgeving

Daarnaast wil Euroma ook haar medewerkers in Nederland een gezonde en veilige werkomgeving bieden. Om dit te bewerkstelligen hebben we het project ‘Euroma Vitaal’ gelanceerd. Bovendien bevorderen we de ontwikkeling van talenten en capaciteiten. En ondersteunen we verschillende sociale werkplaatsen waar mensen met een beperking waardevol werk wordt geboden.

Verhalen van de toekomst

Inmiddels heeft Euroma haar assortiment al uitgebreid met talloze Sustainable Agricultural Code kruiden en specerijen.

Zo hebben we onze kruidnagel uit Madagaskar gehaald, waar communicatie met en training van de boeren ertoe hebben geleid dat de Maroantsera-regenwouden bespaard blijven en de landbouwers een hogere levensstandaard genieten. Door werkgelegenheid te bieden aan vrouwen in de regio dragen we bij aan een snellere emancipatie en onafhankelijkheid.

Uit Vietnam komt onze witte peper. Peperplanten gedijen goed op koffieplantages en vice versa. We helpen bij de opleiding van lokale koffieboeren om plantages te mengen. Ook ondersteunen we de opbouw van lokale productiefaciliteiten en de uitbouw van een teeltzone die geschikt is voor duurzame landbouw.

In het Turkse Centraal Anatolië biedt Euroma lokale boeren een opleidingsprogramma om op duurzame wijze komijnzaad te verbouwen. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan irrigatie, voedselveiligheid, organische grondverbetering en het juiste gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. De duurzame teelt heeft ook een positieve uitwerking op de lokale gemeenschap. De kinderen van de boeren krijgen door een scholingsbudget de kans om door te studeren na de basisschool.

Als het aan Euroma ligt, zullen er nog veel meer van dit soort verhalen volgen.